Çorlu Vatan Hospital

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Hair Transplantation in Our Hospital

Update: 08.08.2019
Hair Transplantation in Our Hospital

We are happy to discharge our patient Arben Pasha with a smiling face , who comes from Albania, and who had hair transplantation in our hair transplantation center by Ahmet KORMUTLU M.D. Our patient says: “I think I am going to have positive results from this operation in a short time.” and as Corlu Vatan Hospital, we wish healthy days to him.

трансплантация на коса в нашата болница

Пациента Арбен Паша, пристъпи в болничният ни център за присаждане на коса от Албания. Процесът бе извършен от страна на Др. Ахмет КЬОРМУТЛУ. Щастливи сме,че изписахме пациента доволен. Той изрази благодарността със следните думи: "Мисля,че възможно най- скоро време ще постигна положителен резултат." Пожелаваме му да е жив и здрав, Частна Болница Ватан Чорлу.

Hair Transplantation in Our Hospital Hair Transplantation in Our Hospital Hair Transplantation in Our Hospital